Artikelen

Nieuwe werken belast binnenmilieu

De afgelopen jaren is er veel veranderd in het werken in kantoren. Verschillende factoren hebben hier een bijdrage aan geleverd, waaronder:

  • Nieuwe technologieën,
  • Verandering in samenstelling beroepsbevolking,
  • Economische crisis,
  • Mobiliteit problemen.

De veranderingen hebben geleid tot het reduceren in het aantal gebruikte vierkante meters voor kantoorwerk. Hierbij is het aantal werknemers nagenoeg gelijk gebleven. Dit leidt tot een grotere belasting van het aantal beschikbare vierkante meters kantoorruimte.

De economische crisis heeft echter geleidt tot het nemen van diverse maatregelen tot besparen. Een van de voor het binnenmilieu belangrijkste besparing is wel het korten op de uitgaven voor de schoonmaak van de kantoren. De combinatie van het besparen op de schoonmaak in combinatie met het intensievere gebruik van de beschikbare ruimten leidt tot een te grote belasting op het binnenmilieu.

Opgemerkt dient te worden dat de eerder beschreven situatie ook een licht positieve invloed op het binnenmilieu kan hebben , het voeren van een clean-desk policy wordt bijvoorbeeld door het gebruik van flexplekken erg eenvoudig.

Controle binnenmilieu

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een slechte kwaliteit van het binnenmilieu de productiviteit vermindert met maar liefst 20%. Dit geldt zowel direct (minder output per uur per werknemer) als indirect (eerder naar huis gaan, langere pauzes nemen, fouten maken en zich minder verantwoordelijk voelen). Tevens heeft het onderzoek aangetoond dat met een goed binnenmilieu een productiviteitswinst van 10 tot 15% behaald wordt.

Het periodiek controleren van het binnenmilieu middels microbiologische luchtmetingen is hierbij een goed instrument.

Microbiologisch luchtonderzoek

De lucht wordt tijdens dit onderzoek gemeten op diverse plaatsen waaronder: de luchtbehandelingskast, inblaasrooster en ruimtelucht en enkele oppervlakken: vloer en bureau en gecontroleerd op de aanwezigheid van diverse micro-organismen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van actieve luchtbemonstering en contactmonsters.

De juiste uitvoering van het microbiologisch luchtonderzoek is beschreven in het meetprotocol ‘Microbiologische luchtmetingen’ en dient bij voorkeur onder accreditatie verricht te worden. Dit garandeert een onafhankelijke meting en een goed onderbouwd en onafhankelijk advies.

Adviezen luchtonderzoek

Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek kunnen verschillende maatregelen voorgeschreven worden.  Door het veranderde gebruik van kantoorgebouwen  is er ten opzichte van een aangetroffen microbiologische vervuiling in de ruimtelucht een ander inzicht ontstaan.

Bij het constateren van een microbiologische vervuiling wordt normaliter een grondige schoonmaak  van de ruimte voorgeschreven. Schoonmaak houdt in: Schoonmaak is het eenmalig of periodiek reinigen, het ontdoen van iedere vorm van vervuiling.

Echter door de huidige economie waardoor er steeds meer op de schoonmaak bezuinigd wordt, is een grondige schoonmaakactie vaak onvoldoende om een microbiologische vervuiling te verwijderen. Het uitvoeren van een ‘klinische reiniging’ kan in deze gevallen uitkomst bieden.

Een klinische reiniging is een combinatie van een grondige reiniging en een behandeling met een desinfecterend middel. Een desinfectie houdt in: het opzettelijk doden van micro-organismen, zoals bacteriën, virussen, schimmels en sporen op of in allerlei materialen of stoffen.

Uiteraard is een klinische reiniging geen wondermiddel om een goed binnenmilieu te verkrijgen. Het is een middel om een nulpunt te creëren waarna door het volgen van een goed schoonmaakprogramma het binnenmilieu op een goed niveau gehouden kan worden.

Creëren goed binnenmilieu

Voor het creëren van een goed binnenmilieu zijn dus een aantal zaken van belang:

  • Het periodiek uitvoeren van microbiologisch luchtonderzoek,
  • Het uitvoeren van een klinische reiniging bij de constatering van een microbiologische vervuiling,
  • Een goede uitvoering van het schoonmaakonderhoud.

WEEKBLAD FACILITAIR NR 332 – 2012

Heeft u vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, vragen over BGW Advies of over het aanvragen van een offerte? Neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag.

010 – 295 75 19
info@bgwadvies.nl