Binnenmilieu APK

Binnenmilieu APK

Houdt controle over het binnenklimaat binnen uw organisatie!

Invloed Binnenklimaat

Een gezond gebouw heeft veilig drinkwater en een goed binnenklimaat. Een slecht binnenklimaat heeft een negatieve invloed op zowel het ziekteverzuim als de productiviteit zoals beschreven in het Plan van Eisen Gezonde kantoren (PvE). Door het verbeteren en op peil houden van het binnenklimaat is dus de grootste winst te behalen via de factoren productiviteit en ziekteverzuim.

Controle niveau binnenklimaat

Voor het creëren van een optimaal binnenklimaat dient het Plan van Eisen Gezonde kantoren (PvE) als basis. Om het niveau van het binnenklimaat volgens het PvE te kunnen bepalen zal een binnenklimaat onderzoek uitgevoerd worden conform het PvE Gezonde kantoren. Een controle op basis van een meting van de temperatuur, relatieve vochtigheid en het CO2-gehalte is te minimaal. Om een goede bepaling te kunnen doen zullen de volgende  parameters onderzocht worden:

  • het onderzoek naar de concentratie van bacteriën, schimmels en gisten in de lucht,
  • een meting van de luchttemperatuur,
  • een meting van de luchtvochtigheid,
  • een meting van het CO2 – gehalte,
  • een meting van het gehalte Vluchtige organische stoffen (VOC),
  • een meting van het gehalte Formaldehyde,
  • een lichtmeting op de werkplek,
  • een meting van het fijnstofgehalte (PM2,5),
  • het meten van lokale behaaglijkheid (PMV),
  • optioneel kan ook gemeten worden naar tocht (Draught rate).

Vanuit deze metingen zal het binnenklimaat niveau bepaald worden volgens het Plan van Eisen Gezonde kantoren (PvE).

In de media

Ook de media spendeert aandacht aan het belang van een optimaal binnenklimaat.

Monitoren binnenklimaat

Om controle op het binnenklimaat in uw organisatie te houden zal deze gemonitord worden middels diverse binnenmilieu metingen. Klik hier voor meer toelichting over deze metingen.

Micro-organismen

Een meting t.b.v het aantal en soort bacterien, schimmels en gisten in de lucht volgens het Binnenklimaat Nederland Meetprotocol microbiologisch lucht- en contactonderzoek Utiliteitsgebouwen.

Luchttemperatuur

Een momentane meting van de luchttemperatuur. Bij aangetroffen afwijkingen kan een duurmeting uitgevoerd worden.

Luchtvochtigheid

Een momentane meting van de relatieve luchtvochtigheid. Bij aangetroffen afwijkingen kan een duurmeting uitgevoerd worden.

CO2 – gehalte

Een momentane meting van de CO2 – gehalte. Bij aangetroffen afwijkingen kan een duurmeting uitgevoerd worden.

Vluchtige organische stoffen (VOC)

Een momentane meting van het VOC – gehalte m.b.v een PID – meter. Bij aangetroffen afwijkingen kan een meting uitgevoerd worden gevolgd door een chemische laboratorium analyse.

Formaldehyde

Een momentane meting van het formaldehyde – gehalte m.b.v een PID – meter. Bij aangetroffen afwijkingen kan een meting uitgevoerd worden gevolgd door een chemische laboratorium analyse.

Lichtmeting op de werkplek

Een momentane meting van de lichtsterkte op het werkvlak.

Fijnstofgehalte (PM2,5)

Een momentane meting van het fijnstof – gehalte m.b.v een stofdeeltjesteller. Bij aangetroffen afwijkingen kan een duurmeting uitgevoerd worden.

Lokale behaaglijkheid (PMV)

Een meting ter bepaling van het thermisch comfort met behulp van een klimaatboom.

Tocht (Draught rate)

Een meting ter bepaling van de aanwezigheid van tocht met behulp van een klimaatboom. Deze meting heeft enkel nut bij de aanwezigheid van mechanische ventilatie.