Binnenklimaat label

Om aantoonbaar te maken dat een kantoorgebouw geclassificeerd kan worden als gezond, heeft het Platform Binnenklimaattechniek het Binnenklimaat Label ontwikkeld. Als basis voor het label dienen de richtlijnen uit het PvE Gezonde Kantoren.

Het Binnenklimaat Label

Het PvE Gezonde Kantoren is een handreiking voor het (her)ontwikkelen van kantoren die niet alleen energiezuinig moeten worden, maar ook gezond en comfortabel moeten zijn.

Een kantoor voldoet aan de normen van het Binnenklimaat Label, nadat het getoetst is aan de hand van vier onderdelen uit het Programma van Eisen Gezonde Kantoren: lucht, licht, klimaat en geluid. Voor de vier onderdelen zijn drie ambitieniveaus geformuleerd. Klasse C geeft een ‘voldoende’ aan, klasse B betekent ‘goed’ en de beste beoordeling is klasse A, met een ‘zeer goed’.

Verkrijgen Binnenklimaat Label

Met behulp van het label kan men bepalen wat de huidige status is van het kantoor en de benodigde stappen nemen om de situatie te verbeteren. Het verkrijgen van het label bestaat uit drie processtappen:

  1. Gebruikerstevredenheid,
  2. Continue monitoring,
  3. Inspectie.

Om echter de resultaten uit de gebruikerstevredenheid op een goede wijze te behandelen wordt het gebruik van een goede klachtenregistratie ten zeerste aanbevolen.

Menu