Well Work Dashboard®

BGW advies heeft het Well Work Dashboard® ontwikkeld om de werkzaamheden van de preventiemedewerker en facilitair medewerker te stroomlijnen en te ondersteunen. Hiermee worden de werkzaamheden ondersteund en bespaart men tijd, zodat er meer tijd overblijft voor de andere taken.

Het Well Work Dashboard®

Het is een van de belangrijkste succesfactoren voor het bedrijf: tevreden werknemers. Menselijk kapitaal speelt een steeds belangrijkere rol waarmee zorgvuldig omgegaan dient te worden. Een goede werkomgeving is een belangrijke maatregel om te zorgen voor tevreden werknemers. Een belangrijke factor hierin is het creëren van een goed binnenmilieu.

Met behulp van het Well Work Dashboard® kunt u:

 • Binnenmilieu klachten registreren en afhandelen.
 • Eerstelijns onderzoek uitvoeren naar binnenmilieu klachten.
 • Registreren en opvolgen Legionella analyseresultaten t.b.v. Legionellapreventie
 • Ongevallen en bijna ongevallen registreren, afhandelen en melden.
 • Acties vanuit het RI&E Plan van Aanpak opvolgen en afhandelen.

Het binnenmilieu

Circa 20% van het ziekteverzuim gerelateerd is aan het binnenmilieu. Tevens wordt aangegeven dat gunstige condities van het binnenmilieu de arbeidsproductiviteit met 5 tot 15% kunnen doen toenemen. De zorg voor een goed binnenmilieu is geen kostenpost zoals vaak gedacht wordt, maar juist een investering om het bedrijfsrendement te vergroten.

Het creëren en behouden van een goed binnenmilieu behoort normaliter tot het takenpakket van de facilitaire dienst en preventiemedewerker. Zo stuurt de facilitaire dienst onder andere het schoonmaakonderhoud en het onderhoud van het luchtbehandeling systeem aan, wat een grote invloed heeft op de binnenmilieu. De preventiemedewerker zorgt onder andere voor de uitvoering en opvolging van de RI&E. Beide houden zich bezig met het behandelen van binnenmilieuklachten.

Preventiemedewerker

Vanaf 2017 is elke organisatie/bedrijf verplicht minimaal 1 preventiemedewerker in dienst te hebben die de maatregelen (gericht op de veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf) kan uitvoeren. Veelal is de preventiemedewerker een vaste medewerker  die deze functie als deelfunctie heeft.

Om de werkdruk van de preventiemedewerker te verminderen heeft BGW advies het Well Work Dashboard® ontwikkeld. Met behulp van dit Dashboard kunnen de werkzaamheden van de preventiemedewerker gestroomlijnd worden, wat naast een verbeterde werkwijze ook veel tijdwinst oplevert.

Ook levert het Dashboard de broodnodige informatie op ten aanzien van een slecht binnenmilieu. Het Well Work Dashboard® bevat veel achtergrond informatie over veelvoorkomende binnenmilieuklachten. Hiermee kan de preventiemedewerker zelf een éérstelijnsonderzoek uitvoeren (bijvoorbeeld CO2 – meten) en de geboden oplossingen vanuit het Dashboard toepassen.

Facilitair medewerker

Zoals eerder beschreven heeft de facilitaire dienst een grote invloed op het binnenmilieu. In elk bedrijf/organisatie is er 1 of meerdere personen aanwezig welke zich bezighoud met de facilitaire zaken.

Het Well Work Dashboard®  is ontwikkeld om de taken rond het creëren en behouden van een goed binnenmilieu te stroomlijnen en te ondersteunen. En is bedoeld voor facilitair medewerkers.

In het dashboard is een rapportmodule beschikbaar waarmee men eenvoudig rapporten kan genereren. Ook kunnen de gemelde klachten tot klachtrapporten verwerkt worden, waarmee men de melder op de hoogte kan houden over de voortgang van de melding. Het dashboard is via ons internetportaal bereikbaar.

Well Work Dashboard®

Meer informatie

Het Well Work Dashboard® bevat de volgende mogelijkheden:

 • Binnenmilieu klachten registreren en afhandelen.
 • Eerstelijns onderzoek uitvoeren naar binnenmilieu klachten.
 • Registreren en opvolgen Legionella analyseresultaten t.b.v. Legionellapreventie
 • Ongevallen en bijna ongevallen registreren, afhandelen en melden.
 • Acties vanuit het RI&E Plan van Aanpak opvolgen en afhandelen.

Legionella module

Meer informatie

Het Well Work Dashboard® – Legionella Module bevat de volgende mogelijkheden:

 • Registratie Legionella resultaten.
 • Opvolgacties aanmaken met e-mail melding voor verantwoordelijke.
 • Het toevoegen van documenten aan de acties.
 • Evalueren van genomen actie, inclusief kostenoverzicht.
 • Dasboard inclusief grafieken.
 • Actielijst

Bekijk onze bedrijfsvideo en kom er binnen een minuut achter wat het Well Work Dashboard® voor uw organisatie kan betekenen.