Waterinspectie & Advies

Schoon en veilig drinkwater

Schoon en veilig drinkwater is een levensbehoefte. Om het water schoon en veilig te houden kennen we in Nederland diverse wetten en richtlijnen. BGW Advies is specialist op dit vakgebied en kan u helpen bij uw vraagstukken inzake Legionellapreventie en drinkwater veiligheid.
Wij hebben Cito gecertificeerde Legionella inspecteurs in dienst om uw installatie naar het hoogste kwaliteitsniveau te brengen.

De diensten aangeboden door BGW Advies zijn:
  • Legionella risicoanalyse beheersplan
  • NEN1006 inspectie waterleidingnet
  • Legionella brononderzoek
  • Keerklepcontrole
  • Legionella watermonsters
  • Well Work Dashboard Legionella Module