Cursus Binnenmilieu Adviseur

Het binnenmilieu heeft de laatste jaren veel aandacht gekregen. Maar wat is nu precies het binnenmilieu, hoe bepaal je de kwaliteit en hoe vertaal je de binnenmilieu metingen. Om hier meer inzicht over te verkrijgen heeft BGW Advies de cursus Adviseur binnenmilieu ontwikkeld.

Doelgroepen

De cursus is bestemd om het kennisniveau over het binnenmilieu te vergroten. De doelgroep bestaat uit:

  • Controleurs, adviseurs en inspecteurs
  • Veiligheid- en preventieadviseurs
  • Facility managers
  • Gebouwenbeheerders
  • Architecten

Leerdoelen

De leerdoelen van deze cursus zijn:

  • Inzicht krijgen wat het binnenmilieu inhoudt,
  • Weten welke factoren het binnenmilieu beïnvloeden,
  • Weten hoe de benodigde metingen uitgevoerd worden,
  • Weten hoe binnenmilieuklachten herleidt kunnen worden tot de benodigde metingen,
  • Weten welke grenswaarden voor het binnenmilieu gehanteerd dienen te worden en op welke wijze deze toegepast dienen te worden.