Covid-19 Oppervlakte Onderzoek

BGW Advies verzorgt de hygiëne-inspectie op de Corona teststraat. Hierbij worden op kritieke punten monsters genomen en middels de PCR – methode onderzocht op de aanwezigheid van Covid-19. U heeft binnen 48 uur uitslag en kunt gepaste maatregelen nemen indien noodzakelijk.

Kennis over hygiëne ontbreekt

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) voert bij de teststraten controles uit. Men heeft geconstateerd dat aanbieders van de testlocaties buiten de GGD de kwaliteit en veiligheid van de zorg serieus nemen, maar vooral de kennis over hygiëne ontbreekt. Dat leidt tot risico’s.

Wanneer de IGJ constateert dat teststraten niet voldoen aan de wet- en regelgeving, kan de IGJ maatregelen opleggen. Welke maatregelen genomen worden, hangt altijd af van de concrete situatie. In het uiterste geval kan de IGJ besluiten dat overgegaan moet worden tot sluiting.

Voorkom sluiting of boetes

De hygiëne in de teststraat is een essentieel onderdeel in het voorkomen van besmettingen bij de bezoekers en kruisbesmettingen van te testen. Het aantonen van goede hygiëne op kritieke punten in de teststraat is dan ook een must om boetes en sluiting te voorkomen.

Wacht niet af tot de inspectie u maatregelen oplegt, maar neem contact met ons op! Download hier direct ons informatieblad door op de onderstaande button te klikken.

Menu